Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20060806 122131 : drewniana 20060806 122310 : drewniana