Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20100710 115718 : drewniana 20100710 115804 : drewniana 20100710 120008 : drewniana 20190722 144448 : drewniana
20190722 170515 : drewniana 20190722 170553 : drewniana 20190722 170850 : drewniana 20190722 170948 : drewniana
20190722 171013 : drewniana 20190722 171130 : drewniana